top of page

About Us

“Từ Atman (Linh hồn) có nghĩa là “hơi thở của sự sống”. Atman là nguyên lý sống của con người, là Linh hồn thấm nhuần toàn thể con người, từ hơi thở tới trí tuệ. Atman là cái còn lại khi mọi thứ không phải là bản thể bị loại bỏ. Atman bất sinh và bất tử trong con người, không được nhầm lẫn nó với cơ thể, tâm trí hay trí tuệ.”

- Sarvepalli Radhakrishnan -

 

Và đó cũng là cách chúng tôi nhìn cuộc đời của con người …

Con người - Linh hồn (Atman), tới với thế giới vật lý này, và đón nhận cuộc đời này.

Cuộc đời con người không phải ngắn ngủi và bị chi phối bởi sinh tử; nó là nơi bạn học các bài học cần thiết cho sự trưởng thành của linh hồn. Bài học không đơn giản chỉ là làm thế nào để sinh tồn vật chất; mà sâu sắc hơn rất nhiều. Đó là bài học về Sống Trọn Vẹn.

Làm thế nào để trải nghiệm Bình an trong một thế giới nhiều biến động? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tới nơi có sự Bình an!

Nhưng nơi nào có thể luôn luôn mang cho bạn sự Bình an thực sự? Đó là thế giới nội tâm của bạn, nơi bạn hoàn toàn là người chủ nhân, người kiến tạo, người ra quyết định, người thay đổi mọi thứ. Nơi ý muốn của bạn là tối thượng.

 

Con đường trở lại thế giới nội tâm có rất nhiều cản trở. Cản trở từ thân thể yếu ớt, từ tổn thương cảm xúc, từ tâm trí luôn sợ hãi, và hầu hết, đều từ những nghiệp quả bạn đã tạo ra. Hành trình trở lại thế giới nội tâm là hành trình của sự rèn luyện, chữa lành và phát triển sức mạnh tinh thần; từ đó hóa giải nghiệp quả.

 

Atman Holistic Wellness ra đời để hỗ trợ các bạn phần nào trên hành trình này. Như một hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm, chúng tôi mang tới các chương trình chuyển hóa và khám phá bản thân:

  • Rèn luyện cơ thể, gia tăng sức mạnh thể chất.

  • Chữa lành tổn thương cảm xúc

  • Chuyển hóa suy nghĩ, phát triển sức mạnh tâm linh

  • Chuyển hóa và thanh toán nghiệp

 

Triết lý hành động của chúng tôi chỉ đơn giản là: “Vì một thế giới Bình an”

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là: Bình an & tinh thần Phục vụ

Meet The Team

bottom of page