top of page

​Sự kiện & Khoá học

Khóa Reiki Nền Tảng là khoá học làm quen với năng lượng, hướng dẫn học viên hiểu về tự trị liệu năng lượng với nền móng là yoga cổ điển.

Nội dung:

- Hiểu cách cảm nhận cơ thể và năng lượng

- Hiểu cách kết nối với cơ thể và năng lượng

- Hiểu nguyên lý của cách làm việc với năng lượng

- Thực hành các kỹ năng cơ bản về sử dụng năng lượng để ổn định thân tâm

Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 4 buổi, từ 14h - 17h các ngày thứ 7 (18, 25/11 và 2, 9/12/2023)

- Địa điểm: Atman Healing Center - ngõ 158 Trương Định, Hà Nội

- Người hướng dẫn: Phương Hoa Lê

- Học phí: 1.000.000đ

Beige Hands and Brush Stroke Free Reiki Healing Workshop Flier .png
bottom of page